Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. júna 2000

Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Zoslaním Svätého Ducha a založením cirkvi sa potvrdili dôležité výpovede Písma o tom, že kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného, tiež že toto kráľovstvo pretrvá všetky veky a Božia vláda všetky pokolenia. 2000-ročný čas môže byť dostatočným potvrdením pravdivosti svedectiev Písma. Dáva na vedomie aj súčasnej generácii náboženské možnosti. Duchovné žriedla s obsahom zachraňujúceho evanjelia sú neustále v pohotovosti. Pripravené občerstviť vyčerpaného pútnika. Dať silu viery tým, čo sa zmietajú v pochybnostiach i v úpadkovom stave bezbožnosti. Pán Boh ešte neskončil svoj program uprostred ľudu tejto zeme. Jeho kráľovstvo nezaniklo. Obživujúci dážď Svätého Ducha môže vyvolať zázrak a zmeniť i úhor na úrodnú pôdu. Len sa s vrúcnosťou modlime: Príď a navštív nás!