Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. júna 2000

Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu Hospodinu. Mnoho rodičov som počul hovoriť, že sa ich deti nudia – a mnohí majú pravdu. V súčasnosti sa často stretáme s týmto problémom. Na otázku, prečo je to tak, jeden mladík odpovedal: nedostatok ideálov! Aj on mal pravdu. Človek bez ideálov cíti, že jeho život je prázdny. Hodiny a dni utekajú bez obsahu. Preto sa opýtajme, čo to znamená mať ideál? Je to vytýčiť si nejaké vyššie dobro, ako cieľ, ktorý treba dosiahnuť? Človek je vo svojej prirodzenosti bytosťou, ktorá sa chce prekonávať. Nie je spokojná s tým, čo je. Ak sa neusiluje prekonávať, potom sa nudí. Ktosi povedal, že ľud bez mravných a náboženských ideálov sa mení na jatočný dav. Jedine kresťanská viera nám môže ponúknuť vyššie poznanie Pravdy a tá naplní život. Preto pôsobenie Ducha Svätého a evanjelizácia nie sú len náboženskou činnosťou. V tomto kontexte dostávajú aj vysoko sociálnu dimenziu. Stávajú sa soľou. Dodávajú chuť k sebaprekonávaniu a zamedzujú hnutie v duchovnej pasivite. Viera teda zamestnáva, a preto môže byť ideálom na celý život, ideálom pre všetky vekové kategórie, pre všetky podmienky života a pre všetky tisícročia. Vďaka Bohu za Ducha, ktorý k ideálom podnecuje.