Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. júna 2000

Vtedy Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal mu: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? Si pripravený/á v tento deň prijať Božiu vôľu? Prijať Božie slovo? Si pripravený/á Božiu vôľu plniť? Nie je ľahké prijímať Božie slovo. Jeho vôľu. Najmä vtedy, ak životné plány pretne nepredvídaný zlom. Keď tvoju vôľu preťala vôľa iná. Vševládna. A nepýtať sa, prečo sa tak muselo stať, prijímať to v pokore a s pokojom sa odovzdať do Jeho vôle, to tiež ľahké nie je. Rátať s Božou vôľou, ktorá nás niekedy nachádza nepripravených, je najlepší prostriedok, ako neupadnúť do zúfalstva. Lenže Pán Ježiš hovorí: “...kto plní Božiu vôľu, je mojím bratom...” Prijať Božiu vôľu a zmieriť sa s ňou, to ešte nemusí znamenať všetko, čo Boh žiada od teba. Božiu vôľu treba plniť! A to je častokrát zložité. Vykročiť smerom, ktorým nás Boh posiela. Preto pros v modlitbe Boha o to, aby ti pre tento dnešný deň pomohol Jeho vôľu prijímať a plniť.