Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. júna 2000

Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom poznáte, že ja, Hospodin som povedal i splním to - znie výrok Hospodina Pána. Práve vtedy, keď sa zdalo, že zlo zvíťazilo a Izrael ako Boží ľud je už - ako hovorí prorok:„ Len údolím suchých kostí“, zaznelo prorokovi Božie slovo ako naliehavá výzva: „Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, čujte slovo Hospodinovo!“ - Môže sa nám zdať, že je zbytočné hovoriť, zvestovať Božie slovo práve tu, keď nik nepočúva, keď všetko je suché, mŕtve, keď mnohí hovoria, že Božie slovo zostarlo, že nemá v sebe silu, akú malo predtým, že je mŕtve a nemá čo povedať dnes suchým kostiam. Ale Božie slovo malo a má obdivuhodnú silu a moc. Ono i “z kameňov môže vzbudiť Abrahámovi dietky” (L 3,8). A tam, kde je Božie slovo zvestované, tam sa vždy - i v tom údolí suchých kostí - začne niečo diať a Boží ľud sa začne formovať, meniť a ožívať. Koľkokrát cirkev, aj naša, v minulosti i dnes sa podobala údoliu suchých kostí. Aj naše rodiny, aj my sami. Ale Pán Boh vždy znova a znova posielal horlivých svedkov, ktorí zmocnení a naplnení Duchom Svätým prebúdzali k novému životu. Prosme slovami textu, aby Pán cirkvi aj pri nás tak urobil.