Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. júna 2000

Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Zvesť o stvorení znie majestátne: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.” Chaos, ktorý tu bol, bol uvedený do poriadku. Zaznelo prvé slovo: “Buď svetlo!” Všetko, čo zaznelo a bolo urobené, všetko to bolo z lásky. Čo vyšlo z Božích rúk bolo dobré. Nebo aj zem, voda, vzduch, obloha, rastliny, zvieratá - všetko. A nakoniec aj človek, koruna stvorenia. Pán Boh stvoril všetko veľmi dobre a z lásky. Veď tak to spievame v nábožnej piesni č.229: Z lásky ho stvoril, do rúcha krásy ho oblieka, z lásky stratený svet vykúpil, ale nábožný pevec dodáva: Kde nieto Jeho - Stvoriteľa, tam radosti a spasenia niet. Preto stále myslíme na to, že všetko je Božie stvorenie a že Stvoriteľ rozhoduje, vládne a chráni. On mal prvé slovo a bude mať aj posledné. S vďakou všetko prijímame a všetko, čo On stvoril, bude nám slúžiť k dobrému.