Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. júna 2000

Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov! Veľmi zle by to s nami dopadlo - aj dopadne, keby nám tak Pán Boh odpúšťal, ako my odpúšťame tým, ktorí sa proti nám previnili. Naše odpustenie je nedokonalé, často polovičné. A tak, keď sa my nedokonalí a hriešni ľudia snažíme odpúšťať, viac a dokonale vie odpúšťať náš všemohúci a milosrdný nebeský Otec. Odpustenie potrebujeme každý deň. Všetci sme zhrešili, denne sa odchyľujeme od priamej Božej cesty, neplníme Božiu vôľu. Hrešíme slovom, myšlienkou a skutkom. Hrešíme proti Bohu, blížnym a sebe samým. Hrešili aj Izraelskí. Neverili Bohu, nedali na Jeho slovo, ako to hovoria predchádzajúce slová nášho textu. Mojžiš sa modlí za tento hriešny ľud. A Pán Boh odpovedá, odpúšťa neprávosť a priestupok, ale nenecháva bez trestu, trestá neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia. “Odpustil som podľa svojich slov.” Filozof Voltaire posmešne povedal: „Boh odpúšťa, veď na to je tu!“ Nemal pravdu. Boh odpúšťa zo svojej slobodnej lásky. Odpovedajme na túto Božiu lásku odpúšťaním našim vinníkom.