Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. júna 2000

Pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Postavte sa, pozerajte a pýtajte sa na cesty a odveké chodníky. To sú tie, po ktorých chodili naši otcovia a matky. Na nich sa dali viesť Božím slovom, modlitbou a nábožnými piesňami a nachádzali pokoj srdca a pravú radosť života. Aj nám znejú tieto slová. Pýtame sa samých seba: Kam ideme, ako kráčame a kam prídeme? - Vtedy, za čias proroka hľadali blahobyt, úspech a pôžitkárstvo. A kam prišli? K nepokoju, rozvratu a neposlušnosti. Kam prídeme my? Ak budeme konať tak ako Izrael, tak prídeme k nepokoju, rozvratu a neposlušnosti. Možno na krátky čas k spokojnosti. Ale iste prídeme k smrti a hrobu. I keby sme všetko mali ako lakomý boháč, chýbalo by nám to podstatné: pokoj srdca a istota, že nebežíme do prázdna, bezcieľne. A práve dobro a odpočinutie pre svoju dušu môžeme nájsť na cestách a chodníkoch, na ktoré nás volá Božia láska. Pán Ježiš nám hovorí: “Ja som cesta”; a prorok nás vyzýva: “Choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju dušu”.