Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. júna 2000

Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa! Obyvatelia Judska mali svoje oči a myseľ upretú do minulosti. Pri stavbe chrámu za kráľa Šalamúna pracovali mnohí. Dnes ich je malá hŕstka. A aj z nich nie všetci majú srdce pri diele. Ten minulý chrám sa skvel nádherou, ten terajší chudobou. Sú skleslí a beznádejní. Prorok na Boží pokyn hovorí: “Povedz judskému miestodržiteľovi a ostatnému ľudu: Vzmužte sa a pracujte! - Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!” Aj my osobne, či ako spoločenstvo, sa nestretneme so živým Bohom, ak hľadíme len do minulosti. Preto nám znie výzva: „Buďte rozhodní“ a aj slovo zasľúbenia: „Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!“ Tu je dôvod pracovať v každom čase a v každej situácii. V týchto slovách je sila, moc, ktorá premáha neveru, strach, malomyseľnosť a beznádejnosť aj chudobu. Dnes nás Pán vyzýva: dajte sa do práce! Starajte sa o kostoly, zborové domy, aby ľudia mali kde prijímať Božie slovo. Ale predovšetkým a nadovšetko budujme medzi sebou duchovný dom, chrám - spoločenstvo pravdy, pokoja, lásky, slobody a nádeje, založenej na Duchu Božom, ktorý ostáva medzi nami. Preto: Nebojte sa!