Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. júna 2000

Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Pýcha je choroba. Zhubná ako malomocenstvo. Na pýchu zahynul egyptský faraón, izraelský kráľ Saul i babylonský vladár Belšaccar (Balsazar). Pýcha je najvernejším satanovým služobníkom. Ničí nielen toho, kto jej podľahol, ale privádza k pádu i celú jeho rodinu. - V starých Aktoch švajčiarskeho kláštora sa píše, že tu žil zbožný mních Notker, ktorého navštívil sám cisár so svojou družinou. Cisár obdivoval mnícha pre jeho múdrosť a pohotovosť odpovedať na každú položenú otázku. Zbožný mních mal však nepriateľa, ktorý mu závidel. Závistlivec sa stavil, že dá Notkerovi otázku, na ktorú nebude vedieť odpovedať. Všetci boli zvedaví, čo to bude za otázku a akú dá odpoveď. Závistlivec sa Notkera spýtal: “Čo robí Boh práve v tejto chvíli?” Notker bez rozmýšľania s pokojom odpovedal: “I teraz robí to, čo robil vždy a bude robiť aj v budúcnosti povyšuje pokorných a ponižuje pyšných.” Všeobecný výsmech postihol závistlivca. Ten odišiel zahanbený. Bola to správna odpoveď. Pýcha skutočne predchádza pád. Alebo ako to hovorí náš text: “Pýcha prichádza pred skazou.”