Slovak Czech English German Polish

Júl

Sobota, 01. júla 2000

V ruke máš moc a silu a nik sa nemôže postaviť proti tebe.

Čítať ďalej: Sobota, 01. júla 2000

Nedeľa, 02. júla 2000

Na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. júla 2000

Pondelok, 03. júla 2000

Ochotne ti budem obetovať a velebiť tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. júla 2000

Utorok, 04. júla 2000

S Bohom budeme udatní.

Čítať ďalej: Utorok, 04. júla 2000

Streda, 05. júla 2000

Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali sme prevrátene a bezbožne.

Čítať ďalej: Streda, 05. júla 2000

Štvrtok, 06. júla 2000

Ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. júla 2000

Piatok, 07. júla 2000

Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky.

Čítať ďalej: Piatok, 07. júla 2000

Sobota, 08. júla 2000

Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil... Dosiahnu radosť a veselosť, zmizne žiaľ a úpenie.

Čítať ďalej: Sobota, 08. júla 2000

Nedeľa, 09. júla 2000

Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci úprimného srdca.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. júla 2000

Pondelok, 10. júla 2000

Dal si mi život a vernosť a Tvoj dozor zachoval môjho ducha.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. júla 2000