Slovak Czech English German Polish

Júl

Sobota, 01. júla 2000

V ruke máš moc a silu a nik sa nemôže postaviť proti tebe.

Register to read more...

Nedeľa, 02. júla 2000

Na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá.

Register to read more...

Pondelok, 03. júla 2000

Ochotne ti budem obetovať a velebiť tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré.

Register to read more...

Utorok, 04. júla 2000

S Bohom budeme udatní.

Register to read more...

Streda, 05. júla 2000

Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali sme prevrátene a bezbožne.

Register to read more...

Štvrtok, 06. júla 2000

Ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 07. júla 2000

Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky.

Register to read more...

Sobota, 08. júla 2000

Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil... Dosiahnu radosť a veselosť, zmizne žiaľ a úpenie.

Register to read more...

Nedeľa, 09. júla 2000

Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci úprimného srdca.

Register to read more...

Pondelok, 10. júla 2000

Dal si mi život a vernosť a Tvoj dozor zachoval môjho ducha.

Register to read more...

KALENDÁR