Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. júla 2000

V ruke máš moc a silu a nik sa nemôže postaviť proti tebe. Hneď na začiatku ti položím jednu otázku, nad ktorou sa dobre zamysli: Keď stojíš pred nejakým problémom, životnou skúškou, na koho sa v prvej chvíli obrátiš o pomoc? Obyčajne ju hľadáme u ľudí, o ktorých vieme, že nám môžu vo vzniknutom probléme podať pomocnú ruku. Až keď nenájdeme nikoho, spomenieme si aj na Pána Boha ako na posledné východisko z núdze. Boh však nechce byť len východiskom z núdze. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že On má všetku moc a silu nám pomôcť aj v najťažších búrkach života. O tom, že je to skutočne tak, hovorí Biblia. Svoju moc a silu prejavil v stvorení a v udržiavaní sveta, pri vyvedení z egyptskej krajiny, invázii Kanaánu a … chce ju prejaviť aj v tvojom živote. Nechaj ho konať!