Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. júla 2000

S Bohom budeme udatní. Skutočný kresťan je človekom, ktorý musí každý deň udatne bojovať proti hriechu a pokušeniu. Istému mužovi sa nedarilo bojovať víťazný boj so svojím hriechom. Sníval sa mu tento sen: V noci ktosi zaklopal na jeho dvere. Keď otvoril, stáli pred ním traja zdatní chlapi, ktorí na otázku: „Čo chcete?“, odpovedali: „Tvoje peniaze“. Muž povedal: „Počkajte, hneď ich prinesiem.“ Odišiel a vrátil sa s puškou. Znovu sa ich spýtal: „A teraz, čo chcete?“ Odpoveď bola rovnaká: „Tvoje peniaze“. Muž nezaváhal a strelil do prvého, potom do druhého a napokon aj do tretieho muža. Aká však bola jeho hrôza, keď zistil, že prvý medzitým už znovu stojí a vstával už aj druhý. Tu si uvedomil, že sám to nezvládne a preto zvolal: „Pane Bože, pomôž mi.“ A vtom sa traja chlapi stratili. Keď sa muž zobudil, uvedomil si, že aj v boji s hriechom nemôže obstáť sám, ale potrebuje pomoc zhora od svojho nebeského Otca. Bojuješ vo svojom živote s hriechom a pokušením tiež sám, alebo už máš pri sebe toho najlepšieho pomocníka, ktorým je náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus? Len On je totiž víťaz nad hriechom a toto svoje víťazstvo chce dať aj tebe!