Slovak Czech English German Polish

Streda, 05. júla 2000

Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali sme prevrátene a bezbožne. Je možné, že sme veľa vykonali, máme veľmi výnosné zamestnanie, výrazne spoločenské postavenie a ktovie, čo všetko ešte. Lenže to, čo najviac pre svoj život potrebujeme, je milosť a odpustenie hriechov. Nuž a tieto dary môžeme prijať len tak, keď uznáme, podobne ako Daniel:„ Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne.“ Možno sa to niekomu zdá neprimerané takto o sebe hovoriť. Je to však pravda. Je množstvo vecí v našom živote, ktoré nemali a možno ani nemajú nič spoločné s kresťanstvom, a predsa si hovoríme, že sme kresťania. Je mnoho vecí v našom živote, ktoré sme konali a vykonali bez Boha, a preto nesú na sebe výraz – bezbožné veci a skutky. Pokiaľ si budeme nahovárať, že takýchto skutkov, slov a myšlienok v našom živote nebolo, nikdy nespoznáme pravdu – Pána Ježiša Krista. A čo je ešte horšie, nikdy nespoznáme, čo je to Božia milosť, odpustenie, radosť a pokoj v Bohu. Pritom tieto svoje vzácne dary má pripravené Pán Boh pre každého jedného človeka! Aj pre teba!