Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. júla 2000

Ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich - znie výrok Hospodinov. Keď horela v Kostnici halda dreva a na nej pripútaný Majster Ján Hus, mysleli si mocipáni vtedajšej doby, že sa im podarilo ohňom zničiť to, čomu venoval svoj život Majster Ján Hus – poznanie a vyznávanie pravdy. Opak však bol pravdou. Oheň a martýrska smrť Jána Husa to nebol koniec šírenia pravdy o Pánovi Ježišovi Kristovi a Jeho vykupiteľskom diele. To bol ešte len začiatok nového života. Tá pravda si nachádzala cestu stále k novým a novým ľuďom a nachádza si ju aj v dnešnej dobe. Je však pravdou, že tak ako tento mučeník pre vec Kristovu to nedokázal zo svojich vlastných síl, ani dnes niet takého človeka, ktorý by dokázal žiť a pracovať pre Krista a Jeho kráľovstvo zo svojich vlastných síl. Je len jedna možnosť: stať sa celkom závislým na milosti danej nám v Ježišovi Kristovi. Toto je jediná závislosť, ktorá neprináša do života utrpenie a bolesť, ale radosť a pokoj. Aj na hranici tento pokoj mohol prežívať Majster Ján Hus, s týmto pokojom zomierali prví kresťania v arénach s divou zverou. A tento Boží pokoj chce a bude sprevádzať aj nás, keď sa staneme ratolesťami viniča Pána Ježiša Krista.