Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. júla 2000

Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci úprimného srdca. Kazateľ Spurgeon raz skúšal akustiku vo veľkej sále v Londýne, kde mal večer kázať. Pri tejto skúške zvolal: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“ V tejto sále na jej konci, práve v tom čase robil nejaké posledné úpravy remeselník, ktorého duša bola plná nepokoja a jeho hriechy ho ťažili strachom. Keď počul tieto slová, zrazu si uvedomil, že aj on potrebuje do svojho srdca prijať práve tohoto Božieho Baránka. A skutočne prijal Pána Ježiša i túto zvesť jedinej vety a mohol nájsť pokoj pre svoju nepokojnú dušu. Možno má niekto z nás podobný problém. Volajme k svojmu Pánu, aby nám aj v tento deň dal to, čo potrebujeme počuť pre svoj život. On, náš nebeský Otec, dal svojho Syna, aby hľadal a spasil. Hľadá každého z nás, lebo aj kvôli nám bolo vykonané dielo spásy skrze Pána Ježiša. Hľadajúci má väčšiu šancu nájsť hľadaného, keď ten hľadaný volá, kričí. Aj náš hľadajúci Pán Ježiš čaká, že budeme volať dňom i nocou k Nemu o svoju záchranu. Bárs by sme nepatrili medzi tých zatratených, ale medzi tých vyvolených a zachránených!