Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. júla 2000

Dal si mi život a vernosť a Tvoj dozor zachoval môjho ducha. Boží zásah do života človeka dáva ľudskému bytiu kvalitatívne vyššiu úroveň. Veľké Božie skutky v našich životoch nemajú ostať pochované našou mlčanlivosťou. Boh chce, aby sme o nich svedčili. Uzdravený z kraja Gerazénov chce ostať v Ježišovej blízkosti. Tam vidí svoje strategické miesto ako Kristom oslovený človek. Ježiš však poukazuje, že strategické miesto, ktoré chce, aby bolo obsadené, je náš domov. Tam má zaznieť svedectvo o Božej zachraňujúcej láske. Je to výzva aj pre nás dnes. Aj dnes si mnohí myslia, že strategickým miestom k svedectvu je iba spoločenstvo veriacich okolo Krista, kostol, zborová sieň. Kristus aj nás dnes chce vyviesť z omylu. On kladie dôraz na náš domov. Zamyslime sa teda, kde je strategické miesto našej duchovnej aktivity a usmerňujme ju tam, kde ju chce vidieť Ježiš Kristus. O čom budeš svedčiť dnes svojim najbližším?