Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. júla 2000

Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho. Neustály rast cien, klesanie životnej úrovne väčšiny ľudí, ekonomický úpadok, sú javy, s ktorými sa denne stretávame. Táto skutočnosť podporuje rast napätia medzi obyvateľstvom, ktoré prepadáva strachu o živobytie. Často počujeme slová: „Ako to budeme žiť?“ Tento strach vedie človeka k zúfalstvu. V ľuďoch sa aktivizuje pud sebazáchovy a orientuje človeka na seba samého. Využiť všetko pre seba, aby som nejako v tých ťažkých časoch obstál. Riešenie takýchto situácií však nespočíva v orientácii na seba. Aj keď nechcem podceňovať potrebu starostlivosti o každodenný chlieb, predsa však nás Písmo učí, že nepriazeň doby bez ujmy možno prežiť, iba ak nestratíme dôveru v Božie vedenie nášho života na tejto zemi a dokážeme sa deliť s ostatnými s tým, čo máme. Posolstvo Písma o neubúdajúcej múke a oleji za dôb Eliáša, alebo dvanásť košov omrviniek v príbehu nasýtenia zástupov, nie je vyjadrením rozprávkovej túžby ľudstva, ale skúsenosťou ľudí, že tam, kde sa ľudia dokážu aj s málom deliť, prichádza Božie požehnanie, ktoré mení núdzu na dostatok. Nech je táto skúsenosť ľudí Biblie pre nás výzvou pre dnešok.