Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. júla 2000

Keď Tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti. Existuje vôbec spravodlivosť? Nemá každý človek svoj pohľad na spravodlivosť? Mnohí majú pocit, že o spravodlivosti sa nemá ani uvažovať, veď súdy, ktoré by mali byť zárukou spravodlivosti, zlyhajú. Nie je zvláštnosťou vypočuť si dnes slová, že za peniaze sa dá na súde kúpiť pravda. Takéto bagatelizovanie súdu má za následok ľahostajnosť, chaos a nezodpovednosť. Ovocím toho všetkého je vzrastajúca kriminalita. Žiaľ, skúsenosti zo svojho života si ľudia prenášajú aj do vzťahu k Bohu a Jeho súdu. To, že berieme Boží súd na ľahkú váhu sa odráža v poklese morálky a nezáujme žiť život zodpovedne podľa Božích pravidiel. Život pravdivých „vzývateľov Otca“ je charakterizovaný úctou a zodpoved nosťou. Vidieť to aj v tvojom živote? Spravodlivosť sa začína práve u teba.