Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. júla 2000

Pane, som stiesnený, zastaň sa ma! To, že človek pociťuje tieseň, nie je nič nezvyklé a výnimočné. Len to je výnimočné a rozdielne, aké hľadá z takého stavu východisko. V čom zloží nádej, v čo dúfa a na čo sa upne. Pre pisateľa nášho textu to bol jednoznačne Boh. Boha prosí, aby sa ho zastal v jeho tiesni, trápení a chorobe. A teraz, kde hľadáme my pomoc, keď sa dostaneme do podobnej situácie? Veď v ťažkostiach potrebujeme, aby sa nás niekto zastal. Chceme cítiť, že niekde máme oporu, že sa na niekoho môžeme bezvýhradne spoľahnúť. Izaiáša sa Boh zastal v jeho tiesni, zastane sa aj nás, ak budeme o to prosiť a budeme mať takú pevnú vieru, že to tak bude a nemôže byť inak, lebo Boh je verný a mocný.