Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. júla 2000

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu. Kedy sa človek zahanbí? Keď sa ukáže, že jeho slová, jeho skutky, jeho životné zameranie nebolo správne. Na hanbu človek vyjde vždy, keď nekoná čestne. A kedy sa človek zahanbí pred Bohom? Vtedy, keď Mu prestane dôverovať, keď sa začne spoliehať iba na seba. Vtedy zostane zahanbený, aj vystrašený. Bez dôvery v Boha budeme často aj prestrašení, aj zahanbení. Teraz skutočne záleží len na nás, či Mu chceme dôverovať, či Mu zveríme svoj život, svoju budúcnosť, alebo zostaneme sebavedomí, nedôverčiví, namyslení a vyjdeme na hanbu. Preto, aby sa tak nestalo, majme odvahu vložiť svoj život do rúk Toho, ktorého nám Boh dáva, aby nás zachránil, aby nás priviedol do večnosti, aby sme nevyšli na posmech. Dôverujme Mu zvlášť v búrkach života. Prosme, aby sme toto uistenie vo svojej viere mohli počuť tak, ako ho počul aj prorok Izaiáš, ako ho zažili učeníci Pánovi.