Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. júla 2000

K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera. Dôvera je v živote veľmi dôležitá. Dôverovať musíme niekedy aj tomu, čomu naplno nerozumieme. Dôverovať treba lekárovi, ktorý lieči naše telo. A to platí aj pre našu dušu. Aj tá potrebuje nájsť miesto, kde si môže odpočinúť. Kde sa môže cítiť ako doma. Kde môže načerpať novú energiu. Kde nájde uzdravenie. A tým miestom pre ňu je Boh. Jeho blízkosť, Jeho prítomnosť. Nerozumieš tomu? Ale skús tomu dôverovať. Mnohí ti to môžu dosvedčiť. Jedným z nich je aj žalmista, ktorý pred tebou otvára svoje srdce, aby to dosvedčil: K Bohu sa moja duša privinula, a Božia pravica ma podopiera. Ježiš ti aj dnes dokazuje Otcovu lásku, ktorá pamätá aj na teba, má pre teba pomoc v pravý čas.