Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. júla 2000

To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sýtia sa dobrotami. Dnes nám je ponúkaná jedna veľká istota, na ktorú človek často zabúda, a ktorá je predsa najistejšia, lebo prekonáva všetko. Je to istota zložená na Bohu. V tejto istote žalmista vyznáva, že všetko má v Bohu život, ale aj svoje zaistenie. Že o všetko sa Boh stará, všetko živí, a nie hocijako, ale najlepšími vecami, dokonca dobrotami. Skúsme poznať a žiť v tejto istote. Ale je tu aj výzva Ježišova, aby sme videli tých, ktorí majú menej, ako my, ktorí majú nedostatok. A aby sme sa vedeli aj rozdeliť. Boh má taký spôsob, že prostredníctvom nás dáva aj iným. Ježišova výzva: Vy im dajte jesť, platí aj pre dnešný deň. Len sa poobzeraj, možno niekto čaká na tvoju pomoc.