Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. júla 2000

Ukáž mi svoju slávu! Sláva je vrcholná méta pre mnohých. Ľudia pre ňu obetujú mnoho, niektorí aj všetko. A keď ju dosiahnu, niekedy je veľmi krátka, lebo príde iný, slávnejší. No aj keď sláva zostáva a trvá príliš dlho, môže sa sprotiviť, lebo má svoje negatíva. No, je tu sláva, ktorá nemôže ublížiť, a ktorá sa nemôže sprotiviť. Lebo je iná, ako tá ľudská. A túto slávu dáva človeku Boh. Až pri nej sa človek môže dostať na skutočný vrchol. Lebo sláva Božia prináša so sebou stav pokoja, lásky a blaženosti. Je potvrdením viery a odmenou vernosti. Viaže sa na večnosť, a nehynie so svetom. Nie je určená len pre niektorých, ale je všeobecným darom Božím pre všetkých verných. Nie je výsledkom boja a zápasu s mnohými, ale je odmenou za službu všetkým verným. Viaže sa so životom viery, nevera ju nikdy nepozná. Je potvrdením, že život viery a služby má svoju cenu. Má svoje opodstatnenie a má aj veľké zasľúbenie. Sláva Božia zjednocuje, kým sláva sveta rozdeľuje. Sláva Božia nám predstavuje svätého Boha, a robí z nás jednotu s Ním, ale taktiež bytostne zbližuje aj ľudí medzi sebou. Túto slávu nám dáva Boh v Kristu, aby sme boli jej nositeľmi a svedkami vo svete.