Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. júla 2000

V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina. Včera bola nedeľa. Bol Pánov deň. Siedmy deň týždňa. O ňom hovorí správa o stvorení, že v ten deň si Boh odpočinul. A my, čo robíme v tento deň? Žiaľ, tiež odpočívame. Odpočívajú naše nohy, naše uši, naše ruky. Pre nás by to mal byť mimoriadny pracovný deň. Mali by sme pracovať na sebe, vzdelávať sa slovom Božím. Žalmista napomína: V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina. Luther v Malom katechizme ukladá: Vo sviatočný deň nezanedbávať slovo Božie, ochotne ho počúvať a učiť sa mu. Voľakedy kresťana poznali po svätení nedele. Koľkí už dnes opúšťajú naše zhromaždenia. Apoštol pred týmto priam varuje. Kresťania, vráťte sa k minulosti! Obnovte posvätnosť nedele! Z nej pochádza veľká duchovná sila. A ňou sa posilňuje naša viera. Z nej prýštia sily uzdravenia. A sily záchrany (Marek 5,34).