Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. júla 2000

Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva.  V Malom katechizme sa nám pripomína všeobecnosť hriechu: Každého dňa mnoho hrešíme a len samý trest od Boha si zasluhujeme. Z hĺbky tohoto povedomia sa vinie prosba k Bohu: Odpusť neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva. Takto prosil Mojžiš Boha za svoj ľud. Boh náš je spravodlivý, ale aj milostivý. To je naša nádej. Svojho Syna obetoval pre zmierenie za naše hriechy, ale aj za hriechy celého sveta. To sú nespočetné milodary hriechov a vín. Ale Boh je silnejší ako naše hriechy. Preto: Neboj sa, len ver! Lebo Kristus neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. Záchranca je tu. Neodmietaj ho. Sám sa ponúka, aby ťa zachránil. Jeho krvavé rany ťa zachránili.