Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. júla 2000

Povedal Dávid Hospodinu: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka. Človek dneška sa zvyčajne veľmi chváli, vystatuje svojimi výsledkami, svojimi úspechmi. Kto sa však chváli svojimi hriechmi? Kto uznáva svoje viny? Kto sa vôbec považuje za hriešnika? Kráľ Dávid si to priznáva: Veľmi som zhrešil... Konal som bláznivo. Preto prosí Hospodina: Odním neprávosť svojho služobníka (2S 24,10). Ježiš je však Spasiteľom hriešnikov. On sňal z nás naše viny. Toto je to nepochopiteľné „bláznovstvo Božie”. Boh netrestá kajúceho hriešnika, ale ho zachraňuje smrťou ukrižovaním svojho Syna, lebo Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia. Ježiš ťa volá i dnes. Vyznaj svoje viny, aby ti boli odňaté.