Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. júla 2000

Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou. Zvláštny poznatok nám tu pripomína kniha Prísloví. Keď ho kráľ Šalamún zapisoval a čítal, možno sa usmial a možno, že sa aj poučil, že láska zasahuje a poznačuje všetky oblasti ľudského života. Láska je veľkým požehnaním Božím a bohatstvom života. Pravda, nie sebecká láska, ale obetavá láska. Apoštol si bez nej nevie prestaviť skutočný život. Preto napomína: Všetko medzi vami nech sa deje v láske. Tieto jeho slová sú v závere jeho Prvého listu Korinťanom. Akoby uzavierali celý tento list a potvrdzovali jeho myšlienku o vysokej hodnote a potrebe lásky v tomto svete bez lásky. Dôraz je na tom apoštolskom slove: Všetko. Uvedomujeme si závažnosť tohoto slova? Všetko v našom žití sa má diať v láske! Ak to tak bude, svet bude ozaj iný.