Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. júla 2000

Veľa divov si vykonal, Hospodine, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Nový pracovný týždeň začíname slovami žalmu, ktorý je vlastne modlitbou. V nej veriaci človek ďakuje Hospodinovi za všetky Jeho divy, ktoré vykonal. Pripojme sa k modlitbe i my a volajme k Bohu: Veľa divov si vykonal Hospodine - v prírode, v dejinách i v našom živote. Ty nechceš, aby zahynul čo len najmenší z Tvojich dietok, preto si nám pripravil spasenie. Daj, aby sme spoznali Tvoje zámery a vedeli Ti za všetko ďakovať. Buď Ti sláva na veky.