Slovak Czech English German Polish

August

Utorok, 01. augusta 2000

My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať naveky, z pokolenia na pokolenie rozprávať o tvojich chvályhodných činoch.

Register to read more...

Streda, 02. augusta 2000

Pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne.

Register to read more...

Štvrtok, 03. augusta 2000

Prv ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem.

Register to read more...

Piatok, 04. augusta 2000

Bojme sa Hospodina, svojho Boha, ktorý v pravý čas dáva pŕšku, jesenný i jarný dážď, zachováva nám týždne, určené na žatvu.

Register to read more...

Sobota, 05. augusta 2000

Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte hovoriť.

Register to read more...

Nedeľa, 06. augusta 2000

Uveril som, preto hovorím: Bol som veľmi pokorený.

Register to read more...

Pondelok, 07. augusta 2000

Boh sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora. On učinil Veľký voz i Orion, Plejády i súhvezdia južnej oblohy.

Register to read more...

Utorok, 08. augusta 2000

Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin, váš Boh, aby ste mohli žiť.

Register to read more...

Streda, 09. augusta 2000

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Register to read more...

Štvrtok, 10. augusta 2000

Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud.

Register to read more...

KALENDÁR