Slovak Czech English German Polish

August

Utorok, 01. augusta 2000

My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať naveky, z pokolenia na pokolenie rozprávať o tvojich chvályhodných činoch.

Čítať ďalej: Utorok, 01. augusta 2000

Streda, 02. augusta 2000

Pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne.

Čítať ďalej: Streda, 02. augusta 2000

Štvrtok, 03. augusta 2000

Prv ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. augusta 2000

Piatok, 04. augusta 2000

Bojme sa Hospodina, svojho Boha, ktorý v pravý čas dáva pŕšku, jesenný i jarný dážď, zachováva nám týždne, určené na žatvu.

Čítať ďalej: Piatok, 04. augusta 2000

Sobota, 05. augusta 2000

Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte hovoriť.

Čítať ďalej: Sobota, 05. augusta 2000

Nedeľa, 06. augusta 2000

Uveril som, preto hovorím: Bol som veľmi pokorený.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. augusta 2000

Pondelok, 07. augusta 2000

Boh sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora. On učinil Veľký voz i Orion, Plejády i súhvezdia južnej oblohy.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. augusta 2000

Utorok, 08. augusta 2000

Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin, váš Boh, aby ste mohli žiť.

Čítať ďalej: Utorok, 08. augusta 2000

Streda, 09. augusta 2000

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Čítať ďalej: Streda, 09. augusta 2000

Štvrtok, 10. augusta 2000

Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. augusta 2000