Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. augusta 2000

Pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. Náš Pán a Spasiteľ sa skláňa k nám a sám osobne nás hľadá. Tento krok urobí už vtedy, keď sme hľadajúci, tápajúci vo veciach viery, keď sme ešte blúdiace ovečky. Ovce, ktoré nepoznajú ani Pastiera, ani košiar. Ako predivne vie Pán nachádzať svoje stádo! Ježiš Kristus je mocný Pastier, ktorý nás hľadá a zachraňuje. Hoci mnohí, ktorých mu Boh Otec daroval, zablúdili až po samotné pekelné brány, Pán Ježiš ich nájde a milostivo ich k sebe privinie. Aj nás našiel. Buďme teda plní dobrej nádeje aj voči tým, za ktorých sa modlíme, lebo On aj ich ponachádza. Náš Pán hľadá aj tých, ktorí už patria k stádu, ale odbočili z cesty spravodlivosti a svätosti. Možno ťažko blúdia, zaplietli sa do hriechu alebo zatvrdli. Pán Ježiš však, ktorý je pred Otcom za nich zodpovedný, nedopustí, aby tak ďaleko zablúdili, aby boli stratení. Jeho starostlivosť a milosť ich nasleduje do diaľav, do chudoby, do duchovnej tmy, aj do hlbín beznádeje. Ani jeden sa nestratí z tých, ktorých Mu Otec zveril. Pre Pána Ježiša je to svätý záväzok, aby zachránil celé stádo, každého člena, bez výnimky. Aký prevzácny prísľub je to pre mňa, keď práve v tejto chvíli chcem takto zvolať: “Zblúdil som ako ovca stratená” (Ž 119,176).