Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. augusta 2000

Prv ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. Koľkokrát upadáme do beznádeje a zúfalstva, keď sa naše kroky stávajú neistými a naše istoty a opory sa zakolíšu. Naša ľudská podstata a ľudské správanie sa v momente prekvapenia nezaprie. Môžeme byť akokoľvek bohabojní a veriaci, ale v hodine navštívenia a smútku sa správame tak, ako tí, ktorí nepoznajú Pána Boha a Pán Ježiš im nie jel Spasiteľom. Rozpomeňme sa v takej chvíli na slová Písma, ktoré v dnešný deň čítame: “Prv ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich počujem”. Tak blízko je Božia pomoc. Stačí zopnúť a vystrieť ruky a pomocná ruka je nablízku, už sa k nám vystiera a podáva to, čo práve potrebujeme. Zúfalému nádej, hladnému pokrm, chorému uzdravenie. Aj ty, drahý priateľ, ktorý si sa práve ocitol v núdzi, urob tak, ako slepec pri Jerichu. Pros a budeš uzdravený, volaj a budeš vypočutý, ver a budeš spasený.