Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. augusta 2000

Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte hovoriť. V živote kresťana je modlitba začiatkom, pokračovaním a koncom. Duša v modlitbe vyjadruje svoje hľadanie: v nej bojuje, tam sa ukáže jej viera, inak by bola nemá a mŕtva. Modlitba je taká nepostrádateľná pre dušu, ako je dýchanie pre telo. Bez modlitby sa nepohneme ani krôčik vpred k posväteniu, v nasledovaní Krista alebo na ceste utrpenia. Apoštol chce, aby našou prvoradou vecou bola modlitba. Ráno je najvhodnejším časom, aby sme ho venovali Pánovi. Vtedy sme ešte svieži, večer sa ťažšie dokážeme povzniesť k Bohu. Čo ráno zmeškáme, ťažko dokážeme dobehnúť. Nech je každý deň prvoradou modlitba, prv než čokoľvek urobíme alebo vyriekneme.