Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. augusta 2000

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Slovo určené pre dnešný deň nám hovorí o vľúdnosti a o jej potrebe pre náš život. Príbuzným slovom k vľúdnosti je slovo krotkosť. Ani to prvé, ale ani to druhé, nie je z nás. Podľa Písma krotkosť (a ešte aj iné) je ovocím Ducha (G 5,23). To všetko, čo vymenoval apoštol Pavel, človečinou vôbec nevonia. Je to jej pravý opak. Je to niečo, čo pochádza zhora a pre nás, ktorí žijeme tu dolu, je také prepotrebné. Apoštol oslovuje kresťanov vo Filipis: “V pokore iných pokladajte za hodnejších než seba” (2,3). Nie je to možné inak, než len v pokore. Je veľkou škodou, že práve dnes toho ovocia Ducha je tak málo - ako šafranu. Dnes “letí” niečo celkom iné - to, čo nie je zhora, ale najskôr to, čo je zdola. Aj keď dnes nie je v móde byť pokorným, vľúdnym atď., pre Božie dieťa niet inej možnej cesty. Je to program nielen pre dnešný deň, ale pre celý náš život. Program, ktorý nám hovorí o potrebe našej vľúdnosti. Program, ktorý hovorí aj o karhaní, ale s vľúdnosťou (krotkosťou). Program, ktorý hovorí o našich vľúdnych odpovediach, lebo len také odvracajú prchkosť. Je to program, ktorý nemôže byť realizovaný len na základe našej šikovnosti, síl i schopností. Je to program, ktorého naplnenie je možné len a len skrze Ducha. Pokús sa o to dnes a zajtra na to nezabudni - skrze Ducha Svätého.