Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. augusta 2000

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela. Ďalšie Jóbovo svedectvo úzko súvisí s vyznaním žalmistu Dávida: „V Tvojej ruke sú moje časy“ (31,16). Tieto slová nás vedú k poznaniu: „Pane, v Tvojich rukách je môj život, moje dni, roky života môjho i životy mojich blízkych i tých najbližších.“ Spolu s Jeremiášom môžeme prijímať pravdu o našom pozemskom živote: „Viem, Hospodine, že človek nemá v moci svoju cestu a ten, kto chodí, neurčuje svoje kroky“ (10,23). Ak som sa dnes ráno prebudil, ak sa tak stane ešte aj zajtra i napozajtra, ak vôbec žijem na tomto svete - tak je to vďaka tej skutočnosti, že Boh nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme (Sk 17,27-28). To je účinok Božej moci, Jeho pôsobenia i Jeho požehnania, že som tu a môžem pracovať, kým “trvá deň”. On pôsobí na všetko vo všetkých.