Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. augusta 2000

Neutláčaj svojho blížneho! Slovo Pána Ježiša Krista povedané dvanástim učeníkom, má svoju aktuálnosť v každej dobe, „...medzi vami to tak nemá byť.“ Touto vetou ich vedie k “odlišnosti” od sveta, v ktorom žijú. Vo svete je to tak - vládcovia panujú a mocnári utláčajú, ale medzi vami to má byť celkom inak. Na tieto slová neskôr nadviazal apoštol Pavel, keď do Ríma napísal (12,2): “Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle”. Jakub píše: “Či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu?” (4,4). Svet má svoje spôsoby i metódy, ktoré by sme si nemali nikdy osvojiť. Pavel Kosorin vo svojich Kresťanských aforizmoch podáva túto myšlienku: „Stačí, aby si svet nalíčil trochu vľúdnejšiu tvár a koľko kresťanov začne ochotne hrať jeho hru.“ Nie je to náhodou pravda aj o nás a o našom živote? Pomyslieť si práve teraz a povedať si - mňa sa to nedotýka - by bolo neúprimnosťou voči sebe samému. To vedie k zamysleniu - v čom je pre mňa normou svet, v čom konkrétnom sa prejavuje moje “prílišné priateľstvo” s ním? Akoby práve do rozličných situácií každého jedného dňa znelo Kristovo slovo: Medzi vami (v rodine, v cirkevnom zbore, na pracovisku, v škole...) to tak nemá byť! Milá sestra a milý brat - máš všetky predpoklady, aby to bolo inak. Ako inak? Skús si to povedať nahlas.