Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. augusta 2000

Lepšie je byť trpezlivým ako byť udatným, lepšie je ovládať sa ako zaujať mesto. Biblia je Knihou kníh aj preto, lebo nám vždy ukazuje, čo je lepšie. Kniha Prísloví sa púšťa s veľkou horlivosťou i nadšením práve do toho objasňovania. V 16. kapitole ešte na troch miestach čítame, čo je lepšie (v.8, v.16, v.19). Posledné citované slová sú akýmsi refrénom tejto knihy, najmä jej záverečných kapitol. Veľmi zaujímavým spôsobom o siedmich lepších veciach svedčí list Hebrejom (7,19; 7,22; 8,6; 9,23; 10,34; 11,16; 11,35). V žalme 118,8 čítame, že je lepšie utiekať sa k Hospodinu, ako dúfať v človeka. To platí aj o dnešnom nedeľnom dni. Je lepšie ísť do spoločenstva zboru, ako zostať doma. Je lepšie byť pravidelným návštevníkom Bohoslužieb, ako byť väzňom i otrokom svojho bytu. Je lepšie chodiť do kostola, ako iba do pohostinstva. Je lepšie počúvať Božie slovo, ako počúvať len a len ľudí. Tak by sme mohli pokračovať ešte poriadne dlho. Biblia nám priam neúnavne ukazuje vždy znovu a znovu to, čo je horšie, jednoznačne odporúča to lepšie. V spojitosti s druhým citovaným textom možno vysloviť ešte aj toto: Spravodlivosť je omnoho lepšia ako nespravodlivosť, zbožnosť ako bezbožnosť, viera ako nevera, láska ako nenávisť, trpezlivosť ako netrpezlivosť, miernosť ako nemiernosť. O to prvé sa máme vždy usilovať, nepríde to samo od seba.