Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. augusta 2000

Všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať. Každý dom musí mať svoj základ. Len na dobrom základe možno postaviť dobrý dom. Táto pravda však platí aj o živote. Odborníci vedia presne, ako stavať dom a čo dať do základov. Vieme, čo je nevyhnutné pre základ života? Vieme, na čom v živote stavať? Je isté, že ľudia pokladajú za základ života všeličo a zakladajú si na múdrosti, sile a bohatstve a vystatujú sa, že tieto hodnoty vlastnia. Nemožno poprieť, že by to hodnoty neboli. Kto by opovrhoval múdrosťou, škodil by sebe. Múdrosť má však aj svoje úskalia. Môže byť sebecká a spojená s mnohými inými zlými ľudskými vlastnosťami. Život človeka a vôbec ľudí musí byť postavený na iných základoch, ak to nemá byť život len pre niekoľkých vyvolených, šikovných a prefíkaných, ktorí žijú z väčšiny utláčaných a zaznávaných. Pre život veriaceho človeka je Kristus tým správnym základom a jedine na ňom treba stavať. Kto chce byť na strane Božej, nemôže byť súčasne aj na strane krivdy a násilia, ale musí všetky tie zlé spôsoby opustiť a začať nanovo, na nových základoch lásky, spravodlivosti a pokoja. Boh nemá záľubu v múdrych len pre seba, v silných a bohatých. Na tieto hodnoty pozerá inak ako tí, ktorí ich možno teraz vlastnia. Chce, aby v základoch života a aj v živote samotnom bolo viac dobroty a lásky, súcitu a milosrdenstva, pochopenia a ohľaduplnosti. Stavajme svoj život na tom, čo je Pánu Bohu milé a všetkým ľuďom prospešné.