Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. augusta 2000

Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce. Budete ako Boh. Túto myšlienku a túžbu po bohorovnosti nasadil človeku do hlavy had v záhrade Eden. A od túžby nie je ďaleko k činu. Eva, ktorá mala byť oporou pre svojho muža, sa stáva zdrojom pokušenia a zvábi na cestu hriechu aj Adama. Túžba nájsť, odhaliť, privlastniť si prameň múdrosti, vypiť ho až do dna, trápi ľudstvo od nepamäti. A od nepamäti sa ono snaží objaviť tento prameň v knihách, filozofických prúdoch, všade inde len nie v Bohu. Márne. Boh dáva múdrosť. On je prameňom všetkej múdrosti a jej počiatkom je bázeň pred Hospodinom. „Múdrosť žiari a nestráca na jase, ľahko ju zbadajú tí, čo ju hľadajú. Vychádza v ústrety tým, čo po nej túžia, a dáva sa im hneď poznať. Kto ju hľadá včas ráno, netreba sa mu namáhať, lebo ju nájde sedieť pri svojich dverách. Premýšľať o nej, je vrchol rozumnosti, kto kvôli nej bdie, rýchlo nájde istotu. Lebo ona sama obchádza a hľadá tých, čo sú jej hodní. Priateľsky sa im ukáže na cestách a pri každej myšlienke im ide v ústrety.“ Otváraj si Písmo a múdrosť ťa zaplaví, ako voda smädnú zem.