Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. augusta 2000

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Ján Krstiteľ je muž, ktorý svojím hlasom volajúcim k pokániu, upozorňuje na to, že prichádza Božie kráľovstvo. A všetky oči a uši, ktoré chcú lipnúť na ňom, rozhodne odvádza od seba smerom k tomu Silnejšiemu, ktorý príde po ňom. A ktorý bude krstiť Duchom Svätým. Kto je Duch Svätý? V akých podobách sa zjavuje? Pri Ježišovom krste prichádza v podobe holubice. Na Letnice sa zjavuje v podobe ohnivých jazykov. Duch sa podobá vetru. „Vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide.“ Podobne život zrodený v krste je plný tajomstva. Duch Svätý sa prihovára človeku tichým šelestom. Vo vnuknutiach srdca. Ale Duch Boží môže prísť aj cez niečo mohutné, nečakané a prekvapujúce. Duch totiž prezentuje to, čo je v Božej podstate mocné a činné. Ducha preto nemožno uchopiť a podrobiť si Ho. On môže uchopiť nás. A keď sa tak stane, to čo je zamrznuté, sa roztápa, to čo je mŕtve a chladné, ožíva. Nebojme sa tvorivej sily Ducha Svätého. Dovoľme jej, aby si nás podmanila. Určite pôsobí aj v dnešný deň.