Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. augusta 2000

Prisluhovať spravodlivosť a právo Hospodinu sa ľúbi väčšmi ako obeť. Victor Frankl – Žid, ktorý prežil koncentračný tábor, napísal o tom neuveriteľne ťažkom období knihu a v nej píše: „My, čo sme prežili koncentračné tábory, si vždy budeme pamätať ľudí, ktorí nám život v barakoch spríjemňovali, utešovali ostatných, delili sa s nami o posledný kúsok chleba. Možno ich nebolo veľa, ale sú dostatočným dôkazom toho, že človeku možno zobrať všetko okrem jedinej veci: to posledné z jeho práv – vybrať si a zaujať za akýchkoľvek okolností svoj vlastný postoj, vybrať si svoju vlastnú cestu – to právo mu zostáva.“ „Milosrdenstvo chcem a nie obeť,“ hovorí Pán Ježiš. Nepotrebujem vašu formálnu vieru, ale chcem vidieť, ako vás viera mení. A pretvára na ľudí s mäsitými srdciami, schopnými spolucítiť s trpiacimi a ochotnými podať im pomocnú ruku. Pre toto milosrdenstvo sa má človek rozhodnúť. Pán Ježiš sa stretával a milosrdenstvo preukazoval aj tým najväčším hriešnikom. Nikoho neposudzoval ani neodsudzoval. Jeho milosrdenstvo nezostalo bez účinku. Dotklo sa ľudského srdca a od základov zmenilo život človeka.