Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. augusta 2000

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve. Pán domu odcestoval na svadbu a svojich sluhov poveril správou svojho majetku, domu i čeľade. S dôverou im všetko zveril a odišiel. Pán Boh každého z nás obdaril istými telesnými, duševnými a duchovnými schopnosťami. Urobil tak, sledujúc istý cieľ. Aký? To je otázka, na ktorú nám môže odpovedať len On. Hľadajme odpoveď u Toho, ktorý je Múdrosť sama. On nám ukáže kde, na ktorom mieste, v ktorej oblasti budeme môcť svojimi danosťami najlepšie poslúžiť iným ľuďom. A ak dáme prednosť Božiemu hlasu pred ostatnými hlasmi, On nám pomôže naše schopnosti rozvinúť pre vlastnú radosť a prospech našich blížnych. - Budeme tak podobní sluhovi, ktorého ani náhly a nečakaný Pánov príchod neprekvapí, ale bude sa tešiť z neho.