Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. augusta 2000

Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Keď chce človek niečo dosiahnuť, musí pre to niečo urobiť. Kto chce získať dobré postavenie v práci, musí byť pracovitý, dôsledný, musí poslúchať príkazy svojho nadriadeného. Kto chce vyhrať nejakú športovú súťaž, musí tvrdo a poctivo trénovať. Takto to bežne funguje v živote. Čo však robiť, aby sme získali večný život? To je otázka, ktorú položil bohatý mládenec Ježišovi a ktorú aj dnes mnohí kladú. Čo robiť, aby sme dosiahli večný život? Nič. Vlastne predsa niečo - musíme ho prijať. Večný život je nám totiž ponúknutý. Nemusíme ho vytvoriť, nemusíme ho vypestovať. Nemusíme si ho dokonca ani zaslúžiť. Ježiš Kristus ho ponúka zadarmo každému človeku. Aj tomu najväčšiemu hriešnikovi, aj tebe. Nikomu ho však nevnucuje. Dáva ho len tomu, kto ho prijme. Treba len urobiť to, čo jeden z lotrov na kríži, keď povedal Ježišovi: Pane Ježišu, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Potom zaznie aj nám Ježišova odpoveď: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.