Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. augusta 2000

Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého. Každý človek prežíva vo svojom živote strach z mnohých vecí. Pokúsme sa na chvíľu zamyslieť, z čoho všetkého máme strach. ... Prečo vlastne máme strach. Strach je dôsledok ľudskej hriešnosti. Keď prvý človek prestúpil Boží príkaz, keď zhrešil, skryl sa pred Hospodinom, lebo sa bál. Každý hriech vzďaľuje človeka od Hospodina a čím je od Hospodina ďalej, tým väčší strach prežíva. Keď bolo ľudstvo tak ďaleko od Pána Boha, že sa už nemohlo vrátiť, rozhodol sa Boh, že príde medzi ľudí. Poslal na svet svojho Syna, Ježiša Krista, o ktorom evanjelista Ján píše: „A to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy.“ On priniesol svetu milosť a odpustenie. Už sa nemusíme skrývať pred Bohom, už sa nemusíme báť. Hospodin, kráľ Izraela je uprostred nás.