Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. augusta 2000

Počujte slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny; lebo niet vernosti ani lásky ani poznania Boha v krajine. Každý človek sa správa podľa toho, za koho sa považuje. Kto sa považuje za člena “vyššej spoločnosti”, správa sa ako člen “vyššej spoločnosti”. Kto sa považuje za slávneho, správa sa ako slávny. Kto sa považuje za obchodníka, správa sa ako obchodník. A tak by to malo platiť aj v náboženskej oblasti - kto sa považuje za kresťana, kto o sebe vyhlasuje, že je kresťan, mal by sa ako kresťan správať. Zdá sa však, že toto neplatí. Naznačujú to slová Ježiša Krista a prax to dokazuje. Koľko bolo a koľko je dnes na svete ľudí, ktorí síce tvrdia o sebe, že sú kresťania, ale ktorí svojím životom dokazujú pravý opak. Namiesto lásky k blížnemu prechovávajú v sebe nenávisť. Namiesto úcty pohŕdanie. Namiesto toho, aby prinášali pokoj, vyvolávajú hnev. Nekonáme aj my podobne? Nehovoríme aj my o Ježišovi, že je naším Pánom a pritom nerobíme to, čo vraví? Konajme dnes podľa Jeho slov, lebo s tým, kto je neverný, kto nemiluje blížneho, povedie Hospodin spor.