Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. augusta 2000

Hospodin sa obrátil k nim kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz. Len Boh môže dať vieru, ale ty o nej môžeš vydať svedectvo. Len Boh môže dať nádej, ale ty môžeš povzbudiť dôveru svojich bratov a sestier. Len Boh môže dať lásku, ale ty môžeš naučiť milovať. Len Boh môže dať pokoj, ale ty môžeš napomáhať zjednoteniu. Len Boh môže dať silu, ale ty môžeš byť oporou. Len Boh je cesta, ale ty ju môžeš ukázať ostatným. Len Boh je svetlo, ale ty ho môžeš zapáliť v ľudských očiach. Len Boh je život, ale ty môžeš v ostatných vzkriesiť túžbu žiť. Len Boh môže urobiť to, čo sa zdá nemožné, ale ty môžeš urobiť to, čo je možné. Len Boh si stačí sám, ale radšej sa spolieha na teba. Božie dary, ktoré dostávame, sú neodvolateľné, patria nám, ale neodvolateľné je aj Božie povolanie - úloha Jeho dary zúžitkovať.