Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. augusta 2000

Zďaleka spomínajte na Hospodina a nech vám Jeruzalem leží na srdci. My ľudia radi spomíname na všetko pekné a zaujímavé, čo sme v živote prežili. Radi si také chvíle vždy znovu pripomenieme. Aj dnes si mnohí z nás spomenú, že dnešný deň bol v našej krajine mnoho rokov venovaný oslave a spomínaniu na Slovenské národné povstanie. Bola to veľká udalosť v našich dejinách. Spomienky však neslúžia iba na to, aby sme mohli mať peknú oslavu. V rôznych situáciách v našich životoch nám často doslova pomáhajú prežiť. „Zďaleka spomínajte na Hospodina a nech vám Jeruzalem leží na srdci.“ Niekedy sa nám zdá, že Boh je ďaleko. Tak ďaleko, že Mu zabúdame venovať akúkoľvek pozornosť. Niekedy sa nám zdá, že Boh je tak ďaleko, že už akoby viera v Neho nemala význam a hodnotu. Radšej všetko, čo s Ním súvisí, odložíme, lebo je to nemoderné, lebo by nás to mohlo priviesť k výsmechu, do hanby. Ježiš Kristus hovorí: „Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca zo svätými anjelmi.“ Ak Boha odložíme zo svojho života preč, tak stratíme možnosť životodárnej spomienky. Spomienky na skúsenosti s Ním, ktoré by nám tak mohli pomôcť preniesť aj tento dnešný deň. Spomínajme na svojho Boha, hoci aj zďaleka. A nehanbime sa za Neho.