Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 31. augusta 2000

Vtedy zavolal Hospodin na Samuela a ten odpovedal: Tu som. Pane, stále znovu si hovorím, že už aj tí ostatní by konečne mali kráčať po Tvojej ceste. Veľmi by to potrebovali, pretože sa mi zdá, že inak za veľa nestoja. Keby Ťa nasledovali, veľmi by im to pomohlo. Iste si aj Ty praješ, aby som mal záujem o druhých ľudí. Preto mi znie tvrdo Tvoja veta, ktorú si povedal Petrovi: “...čo teba do toho? Ty ma nasleduj!” (J 21,22). Možno sa Ti nepáči, že sa zaujímam aj o iných? - Zase si ma dobehol, Pane môj. Teraz som pochopil, že Ty voláš na cestu za Tebou v prvom rade mňa. A môj záujem o to, aby Ťa aj druhí nasledovali, je iba zastierací manéver na to, aby som ani ja nemusel ísť. Odpusť mi. Chceš, aby som ja vykročil a neobzeral sa večne na to, čo robia ostatní. Tak ako sa neobzeral Samuel. Tak ako nikoho okrem Teba nevidel slepec Bartimeos. Chceš, aby som ja odvážne išiel za Tebou, trebárs aj sám. Ďakujem Ti, že ma voláš.