Slovak Czech English German Polish

August

Piatok, 11. augusta 2000

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela.

Čítať ďalej: Piatok, 11. augusta 2000

Sobota, 12. augusta 2000

Neutláčaj svojho blížneho!

Čítať ďalej: Sobota, 12. augusta 2000

Nedeľa, 13. augusta 2000

Lepšie je byť trpezlivým ako byť udatným, lepšie je ovládať sa ako zaujať mesto.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. augusta 2000

Pondelok, 14. augusta 2000

Všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať.

Čítať ďalej: Pondelok, 14. augusta 2000

Utorok, 15. augusta 2000

Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Čítať ďalej: Utorok, 15. augusta 2000

Streda, 16. augusta 2000

Hospodinu, svojmu Bohu, slúžte a požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu.

Čítať ďalej: Streda, 16. augusta 2000

Štvrtok, 17. augusta 2000

Tí, čo zišli k moru na lode, videli diela Hospodinove a jeho divy v hlbine: nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. augusta 2000

Piatok, 18. augusta 2000

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra.

Čítať ďalej: Piatok, 18. augusta 2000

Sobota, 19. augusta 2000

Prisluhovať spravodlivosť a právo Hospodinu sa ľúbi väčšmi ako obeť.

Čítať ďalej: Sobota, 19. augusta 2000

Nedeľa, 20. augusta 2000

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. augusta 2000