Slovak Czech English German Polish

September

Piatok, 01. septembra 2000

Boh učinil ľudí priamymi a úprimnými, ale oni sledovali mnohé výmysly.

Čítať ďalej: Piatok, 01. septembra 2000

Sobota, 02. septembra 2000

Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich.

Čítať ďalej: Sobota, 02. septembra 2000

Nedeľa, 03. septembra 2000

Jeho vláda je večná vláda a nepominie.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. septembra 2000

Pondelok, 04. septembra 2000

Neroznášaj falošný chýr.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. septembra 2000

Utorok, 05. septembra 2000

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina!

Čítať ďalej: Utorok, 05. septembra 2000

Streda, 06. septembra 2000

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Čítať ďalej: Streda, 06. septembra 2000

Štvrtok, 07. septembra 2000

Tí, čo sedeli v tme a temnote spútaní biedou a okovami, vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí, nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. septembra 2000

Piatok, 08. septembra 2000

Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

Čítať ďalej: Piatok, 08. septembra 2000

Sobota, 09. septembra 2000

Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

Čítať ďalej: Sobota, 09. septembra 2000

Nedeľa, 10. septembra 2000

On je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. septembra 2000