Slovak Czech English German Polish

September

Piatok, 01. septembra 2000

Boh učinil ľudí priamymi a úprimnými, ale oni sledovali mnohé výmysly.

Register to read more...

Sobota, 02. septembra 2000

Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich.

Register to read more...

Nedeľa, 03. septembra 2000

Jeho vláda je večná vláda a nepominie.

Register to read more...

Pondelok, 04. septembra 2000

Neroznášaj falošný chýr.

Register to read more...

Utorok, 05. septembra 2000

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina!

Register to read more...

Streda, 06. septembra 2000

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Register to read more...

Štvrtok, 07. septembra 2000

Tí, čo sedeli v tme a temnote spútaní biedou a okovami, vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí, nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.

Register to read more...

Piatok, 08. septembra 2000

Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

Register to read more...

Sobota, 09. septembra 2000

Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

Register to read more...

Nedeľa, 10. septembra 2000

On je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré.

Register to read more...

KALENDÁR