Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. septembra 2000

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Na jednej starej veži som čítal nápis: Fortissima turis nomen Domini. – Najpevnejšia veža, hradba je meno Pánovo. To platí aj o celej stavbe Božej cirkvi. Tvoríme ju v spoločenstve veriacich v rodinách, v cirkevných zboroch i v celej cirkvi. Aby táto naša stavba bola spoľahlivá, trvalá, musí mať pevné základy. Na nich rastieme ako tehličky do výšky i do šírky. Tie základy máme v samom zakladateľovi cirkvi, v Pánovi Ježišovi Kristovi. O Ňom predsa vieme, že bol položený na Sione ako kameň osvedčený, vzácny, uholný! V Ňom máme byť zakorenení, budovaní a upevnení vierou! Keď sa upevníme vierou, nebudeme zahanbení! Len takto môžeme budovať v sebe i medzi sebou chrám živého Boha! Bude v nás prebývať Boží Duch, a nie bludný duch ľudskej múdrosti, výmyslov a špekulácií všelijakých orientálnych vodcov. Vtedy spočinie na nás Božie požehnanie, ktoré nás obohacuje, nepridáva žiaľ, ale radosť zo spásy, záchrany života!